ABOUT

NAME

(Text in English will be available later)


Dette er en liten bedrift drevet av meg, Melina M. Saxena som snekrer dirigentpinner. Jeg startet opp med dette da jeg så etterspørselen og behovet etter custom made dirigentpinner manglet på markedet. Pr. idag har jeg kun hørt om noen få som lager dirigentpinner for hånd.

På lik linje med at instrumentet er musikerens viktigste "arbeidsverktøy" er dirigentpinnen dirigentens viktigste verktøy. Hvorfor skal man da ikke ha et verktøy man er fornøyd med, som passer i hånden din, minsker eventuelle belastningsskader etc. etc.

Fordelene med spesiallagde dirigentpinner er at du som dirigent kan få akkurat den pinnen du vil ha, med dine individuelle tilpassninger både i materiale på selve pinnen, håndtak, lengde og form.

Her er det mange variasjoner og spennet er stort i hva kundene ønsker. Det er akkurat dette arbeidet og sammhandlingen med deg som dirigent om hva som er viktig for deg og hvilke løsninger vi sammen kan komme fram til, er det som gjør denne jobben så spennende.

© 2019 by Melina M. Saxena